Nytt digitalt språkstöd för nyanlända

Länsstyrelserna kommer inom kort att erbjuda ett nytt digitalt språkinlärningspaket för nyanlända. Stödet ger nyanlända människor möjligheter att på egen hand stärka sina kunskaper i svenska.

Det nya språkinlärningspaketet kommer att vara tillgängligt på samhällsportalen www.informationsverige.se.

Stödet kommer att vara gratis och på de fem största språken bland asylsökande. Alltså arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska.

Länsstyrelserna samarbetar bland annat med universitet, högskolor och Migrationsverket för att kunna erbjuda ett kvalitetssäkrat språkinlärningspaket. Arbetet pågår under 2016.

Redan nu finns ett stort antal initiativ, program, webbsidor och appar för att lära sig svenska på egen hand. Just nu pågår en inventering av dessa.

 


 Content Editor