Nya tillfälliga beslut om utvidgning av strandskyddet i tio kommuner

Länsstyrelsen värnar om Bohuskustens och Vänersträndernas natur- och friluftsvärden och fattar nu tillfälliga beslut om strandskydd i tio kommuner.

Bakgrunden är att regeringen har upphävt ytterligare tio av Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddsområdet. Den här gången avser upphävandet Länsstyrelsens beslut för Göteborg, Härryda, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner vid Bohuskusten och Lidköping vid Vänern.

Grunden för regeringens beslut är en juridisk teknikalitet, Länsstyrelsen har även hanterat generellt strandskydd utan att stödja sig på rätt rättslig grund. Regeringen har endast prövat, och underkänt, den formella delen av beslutet men inte prövat frågan om det är lämpligt att utvidga strandskyddet i de aktuella områdena.

Att fatta nya långsiktiga beslut om utvidgat strandskydd kräver ny remiss och ska självklart genomföras korrekt för att markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet ska få möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna ska sedan behandlas och arbetas in i besluten.

Länsstyrelsen bedömer fortfarande att ett utvidgat strandskydd är motiverat i dessa kommuner. Därför finns det skäl att skydda områdena till dess att ett slutligt beslut om utvidgning kan fattas. Lagstiftningen ger möjlighet att fatta beslut om strandskydd för en kortare tid, upp till sex månader, utan remissförfarande.

Länsstyrelsen fattar därför tillfälliga beslut som omfattar samma områden som tidigare. Besluten har omarbetats så att de även omfattar beslut om justeringar av det generella strandskyddet i de nio Bohuskommunerna. För Lidköping har det tydliggjorts att beslutet inte avser någon förändring av det generella strandskyddet. Samtidigt som de tillfälliga besluten fattas, går Länsstyrelsen ut med förslag till nya slutliga beslut på remiss. Markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet kan yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut till och med den 23 september 2016.