Nya beslut om utvidgning av strandskyddet i tolv kommuner

Regeringen har upphävt Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddet i tolv av länets kommuner. Länsstyrelsen fattar nu tillfälliga beslut för att värna om områdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att vi ska kunna fatta nya slutliga beslut.

Regeringen har upphävt Länsstyrelsens beslut i följande kommuner: Alingsås, Dals-Ed, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Orust, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla och Vänersborg.  

I dessa beslut hade Länsstyrelsen inte annonserat i vissa lokala ortstidningar. Regeringen har endast prövat den formella delen och inte om det är lämpligt att utvidga strandskyddet i de aktuella områdena.  

Att fatta nya långsiktiga beslut om utvidgat strandskydd kräver ny remiss som självklart ska kungöras korrekt för att markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet ska få möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna ska sedan behandlas och arbetas in i besluten.  

Länsstyrelsen bedömer fortfarande att ett utvidgat strandskydd är motiverat i dessa kommuner. Därför finns det skäl att skydda områdena till dess att ett slutligt beslut om utvidgning kan fattas. Lagstiftningen ger möjlighet att fatta beslut om utvidgning av strandskydd för en kortare tid, upp till sex månader, utan remissförfarande. Länsstyrelsen fattar därför tillfälliga beslut som omfattar samma områden som tidigare.  

Samtidigt som de tillfälliga besluten fattas, går Länsstyrelsen ut med förslag till nya slutliga beslut på remiss. Markägare, myndigheter, organisationer och allmänheten kan yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut till och med den 29 april 2016.

 

 

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21