Nya beslut om strandskydd

Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser i 22 kommuner i Västra Götalands län för att värna om natur- och friluftsvärden i berörda områden.

​Bakgrunden är att regeringen i våras upphävde Länsstyrelsens tidigare beslut om nya strandskyddsgränser på grund av formella fel (ingen annonsering i vissa lokala tidningar samt juridiska teknikaliteter). Regeringen har endast prövat, och underkänt, den formella delen av beslutet men inte prövat lämpligheten i de nya strandskyddsgränserna. De nya besluten överensstämmer i stort sett med de gamla, med undantag av några mindre justeringar på enstaka platser. De formella fel som regeringen pekat på har givetvis också åtgärdats.

De berörda kommunerna är Alingsås, Dals-Ed, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Mölndal, Orust, Skara, Stenungsund, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Vänersborg.

Besluten innebär generellt ett ökat skydd längs Bohuskusten och en minskning i inlandet, och utgår från riktlinjerna i förarbetena till miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Nya byggnader och anläggningar samt större åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur kräver dispens. Strandskydd hindrar dock inte pågående markanvändning. Jordbruk, skogsbruk och fiske som bedrivs som näringsverksamhet med viss inkomst är undantagna från strandskyddet.

Besluten har föregåtts av en remissperiod där myndigheter, organisationer, markägare och allmänhet getts tillfälle att komma med synpunkter. Länsstyrelsen har gått igenom alla synpunkter och i vissa fall gjort justeringar. Besluten med kartor finns tillgängliga på Länsstyrelsens kontor i Mariestad, Göteborg och Vänersborg samt på Länsstyrelsens webbplats

Besluten kan överklagas till regeringen, genom att överklagande skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor från kungörelsen. De nya gränserna gäller dock tills vidare även om de överklagas.


 Content Editor

John Dagobert
Landskapsarkitekt
010-224 51 77
0701-80 54 23

Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18