Ny webbplats för arbetet mot prostitution och människohandel

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) lanserar en ny och mer användarvänlig webbplats. Webbplatsen riktar sig till yrkesverksamma som söker råd och stöd i människohandelsärenden. Syftet är att erbjuda en gemensam plattform i samarbete med berörda myndigheter och frivilligorganisationer i arbetet mot prostitution och människohandel.
NMT:s nya webbplats

Den nya webbplatsen har en ny struktur där du bland annat kan

  • hitta viktig information och vägledning för yrkesverksamma
  • söka bland publikationer
  • hitta dokumentation från nationella konferenser
  • läsa om och sprida nationella kampanjer
  • få svar på de vanligaste frågorna.

Gå till NMT Sveriges webbplats.

Om NMT

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Länsstyrelsen i Stockholm och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. NMT ska fungera som en operativ och strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel, samt operativt bistå i specifika ärenden.

NMT erbjuder operativt metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i människohandelsärenden. Samverkan fokuserar särskilt på att stödja arbetet i de län och regioner som i dagsläget har begränsad erfarenhet av arbetet mot prostitution och människohandel.

NMT ger stöd råd och stöd i fall som misstänks handla om människohandel, telefon 020-390 00 00.