Ny statistik ska ge bättre energiarbete i Västra Götalands kommuner

För första gången finns nu en komplett landstäckande statistik över hur mycket energi som används i samtliga län och kommuner och fördelningen mellan olika energikällor. Statistiken är framtagen som ett underlag för att kommunerna och andra aktörer bättre ska kunna planera, utföra och följa upp åtgärder för att minska sin energiåtgång.

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

För att lyckas med det energi- och klimatstrategiska arbetet behövs energistatistik av god kvalitet. Den statistik som SCB har för Sveriges län och kommuner innehåller många luckor som länsstyrelserna nu kunnat fylla. Statistiken presenteras dessutom i ett pedagogiskt så kallat sankey-diagram som är begriplig för en bredare målgrupp. Statistiken har tagits fram av Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, med finansiering från Energimyndigheten.

Läs den sammanfattande rapporten "Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2013". Du kan även se statistiken för Västra Götalands kommuners energiförbrukning och källor.