Nu är det upp till Mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen har i dagarna skickat in sina förslag till villkor för att Västlänken ska få byggas. Det handlar på formell svenska om ett yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
Sen är det upp till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att fatta ett beslut.

Det tycks mycket om Västlänken i Göteborg. Länsstyrelsen tycker ingenting i sakfrågan. Vi tycker däremot till om vad Västlänken ger för konsekvenser. Exempelvis för människor och miljö.

I dagarna lämnade vi in vårt yttrande i frågan. Alltså vad vi menar krävs för att Västlänken ska klara kraven i miljöbalken.

Nu ligger Länsstyrelsens åsikter hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det är domstolen som ska fatta ett beslut i frågan. Domstolen kommer att väga en rad olika förslag och synpunkter.

- Vi bistår domstolen med underlag. Alltså våra förslag till villkor för att Västlänken ska kunna byggas på ett bra och säkert sätt. Sen är det upp till domstolen att fatta beslutet, berättar Sigrid Häggbom på Länsstyrelsens vattenavdelning.


Bakgrundsruta

​För att kunna bygga Västlänken krävs också detaljplan och järnvägsplan. Det är Trafikverket som tar fram en järnvägsplan för Västlänken. Trafikverket har också fått  tillåtlighet av regeringen för att bygga tunneln.

Här är Länsstyrelsens yttranden i processen:

Länsstyrelsens yttrande om järnvägsutredningen, juni 2006

Länsstyrelsens yttrande om tillåtlighetsprövning, juni 2012

Länsstyrelsens yttrande om tillåtlighetsprövning, sept 2012

Länsstyrelsens godkännande av MKB för järnvägsplan, nov 2014

Länsstyrelsens yttrande om granskning av järnvägsplan, feb 2015

 Länsstyrelsens yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, dec 2016 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21