Nätverk för energieffektivisering

Under september drar två nätverk för energieffektivisering igång. Förra veckan träffades representanter för fastigheter i Västsverige, för att ta del av inspirerande exempel på energieffektivisering.
Nätverkets deltagare i en växthusliknande lokal

​Inom kort startar nätverket för att samarbeta kring energieffektiva industrier. Syftet med nätverken är att alla medverkande ska få tips på hur man lättare ska kunna jobba med frågor inom energisatsningar.

Nätverken drivs i samarbete mellan Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om nätverk för energieffektivisering.