Myndigheterna hade möte om mastbrottet

Länsstyrelsen har genomfört en samverkanskonferens med berörda aktörer på regional och nationell nivå under förmiddagen. Bakgrunden är den senaste tidens tekniska störningar, främst brottet på Häglaredsmasten utanför Borås men även nationellt.

– Länsstyrelsen ser att det är allvarligt när samhällsviktiga funktioner drabbas av störningar. Men det är också viktigt att inte spekulera kring olika händelser utan arbeta faktabaserat. Det går inte i dagsläget att säga om det finns samband mellan de olika händelserna, säger säkerhetsdirektör Lisa Nordahl.

Syftet med mötet var att dela information mellan berörda aktörer och skapa en samlad lägesbild, men också att diskutera eventuella åtgärder. Samverkanskonferenser är ett verktyg i arbetet med att samordna länet och används regelbundet för avstämning mellan myndigheter.

Vid mötet deltog kommuner och räddningstjänster i länet, Västra Götalandsregionen, polisen och säkerhetspolisen, trafikverket, militärregion väst, myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SOS Alarm.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget och fortsätter att samverka med övriga aktörer.

– Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare samverkanskonferenser i frågan, säger Lisa Nordahl.

Mer information om händelsen

Krisinformation.se samlar bekräftad information från myndigheterna