Så många nyanlända ska varje kommun i Västra Götaland ta emot 2017

Enligt den nya bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars i år, ska 5 210 nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i Västra Götalands län under 2017.
Bostadshus

Totalt beräknas 100 200 nyanlända personer bosätta sig i landets kommuner under 2017. Merparten, 69 600 personer, beräknas ordna bosättningen på egen hand. Övriga, som är totalt 30 600 personer, behöver hjälp med bosättningen och berörs då av bosättningslagen. Av dem är det 5 210 som ska bosättas i kommunerna i Västra Götalands län. Länsstyrelserna fastställer antalet som ska anvisas till kommunerna inom respektive län ett år i taget. 

Fördelningen till kommuner utgår från dessa kriterier:

  • Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar
  • Befolkningsantalet
  • Tidigare mottagande  

En relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Länsstyrelsen har även lagt en lägsta nivå om 10 platser per kommun. 

Se hela listan på fördelningen i Västra Götalands län

Läs mer om nya bosättningslagen

Läs mer om kommuntal och länstal


 Content Editor

Kontaktperson:
Oskar Johansson
Integrationsutvecklare
010-224 45 39
oskar.johansson@lansstyrelsen.se


Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland