Mer pengar till länets laddinfrastruktur

Naturvårdsverket har beviljat ytterligare 5 miljoner kronor från Klimatklivet till Västra Götaland. Pengar som bland annat går till projekt inom laddinfrastruktur för att minska klimatpåverkande utsläpp.

​Från 2015 har det beviljats totalt 66 projekt i länet på 103 miljoner kronor med syfte att minska växthusgasutsläpp. Västra Götaland är därmed det län som fått flest beviljade ansökningar i landet.

Totalt kommer åtgärderna att bidra med en minskning på 24 000 ton minskning av växthusgasutsläpp per år. Mest pengar har i denna omgång gått till uppförande av laddinfrastruktur, vilket är en viktig pusselbit i målet om att bli en fossiloberoende region 2030.

Bland övriga projekt som blivit beviljade återfinns Göteborgs Stads fastighetskontor för byte från oljepannor till bergvärme, Carlssons handelsträdgård i Ed AB för bränslekonvertering samt Trafikverket färjerederiet för ännu en klimatneutral färja från och till Öckerö.

Nu är ansökningsperioden för 2016 slut men det kommer fler ansökningsomgångar under 2017, nästa är den 9-31 januari 2017.

Fakta om Klimatklivet
Bidrag inom Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. 500 projekt i hela landet har hittills fått 928,5 miljoner kronor i stöd. Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska två miljarder kronor fördelas till och med år 2018. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning till aktörerna och att samordna insatserna för minskade utsläpp.

Läs mer om klimatklivet

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18