Expert på export

Katarina Björkgren, från enheten för social hållbarhet, har varit i Grekland, inbjuden av svenska ambassaden, för att föreläsa om ”Mäns våld mot kvinnor och barn”.

​Med anledning av den satsning på jämställdhetsarbete som svenska ambassaden i Aten har gjort under den senaste mandatperioden bjöds Länsstyrelsen i Västra Götaland in i november till en halvdags konferens på temat "Mäns våld mot kvinnor och barn". Ambassaden såg dagen som ett led i sin strävan att sprida Sveriges jämställdhetspolitik, men också för att få till ett erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Från Sverige deltog projektledaren för FATTA MAN (Män för jämställdhet) Shahab Ahmadian, utvecklaren med ansvarsområde mäns våld mot kvinnor (från Länsstyrelsen Västra Götaland) Katarina Björkgren, statssekreteraren (till jämställdhetsministern) Pernilla Baralt, samt generalsekreteraren för Unizon (kvinno- och tjejjourernas riksförbund) Olga Person.

En central del i Länsstyrelsens presentation, och något som ambassaden efterfrågat, var hur vår regering genom Länsstyrelserna organiserat arbetet med att föra ut sin politik.


Foto: Sofia Keramida, svenska ambassaden, Aten

– Det är relativt unikt i Europa, och övriga världen, att regionala myndigheter ansvarar för att bedriva jämställdhetsarbete och då särskilt att föra ut arbetet mot mäns våld mot kvinnor regionalt och lokalt, säger Katarina Björkgren. Dessa frågor lämnas ofta till idéburen sektor att ansvara för.

Många av de frågor som ställdes efter föreläsningen handlade just om svenska statens ansvarstagande i det arbetet.

– Från departementet och Länsstyrelsen kunde vi också berätta att en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor skulle beslutas om senare i november. I denna strategi har länsstyrelserna pekats ut som en viktig aktör och länsstyrelserna får genom strategin förstärkta uppdrag, fortsätter Katarina Björkgren.

Dagen var välbesökt med över hundra deltagare. De representerade politiken, rättsvårdande myndigheter, media, socialt arbete, idéburen sektor med flera.

Fakta

Den 21 november presenterade regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den är tioårig och börjar gälla den 1 januari 2017. Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Läs mer om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på regeringens webbplats