Länsstyrelsen begär att delar av tillstånd för avfallsanläggning i Vänersborg återkallas

De åtgärder som Ragn-Sells avfallsanläggning Heljestorp vid Trestad Center i Vänersborg har gjort för att minska luktstörningarna har inte varit tillräckliga. Länsstyrelsen begär nu hos mark- och miljödomstolen att tillståndet för biogasanläggningen samt hantering av slam från avloppsreningsverk dras in.

​Länsstyrelsens konstaterar att bolaget, trots tidigare förelägganden om utredningar och åtgärder, inte lyckats åstadkomma någon varaktig lösning på luktproblemen. Hittills under året har över 200 klagomål kommit in till Länsstyrelsen.

Avfallsanläggningen är en av de större, såväl i Sverige som i länet, och området innehåller flera olika verksamheter. En deponi, behandling av farligt avfall, en biogasanläggning samt en anläggning för lagring och kompostering av slam från avloppsreningsverk. Det är de två sistnämnda anläggningsdelarna som Länsstyrelsen nu anser vara orsak till sådana luktstörningar att det finns skäl att begära att mark- och miljödomstolen ska dra tillbaka tillståndet för dessa.

– Det är mycket ovanligt att begära att tillståndet för en verksamhet ska återkallas, säger miljöskyddsdirektör Ulrika Samuelsson. Eftersom bolaget inte kunnat komma tillrätta med luktstörningarna så ser vi nu inget annat alternativ. Grannarna har fog för sina klagomål.

Det är nu upp till mark- och miljödomstolen i Vänersborg att bedöma om det finns skäl, som Länsstyrelsen begär, att stänga biogasanläggningen och att bolaget får upphöra med att ta emot slam från avloppsreningsverk.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18