Länets kvartalsövningar har utvecklat nationellt system för informationsdelning

Den 5 december genomförde Länsstyrelsen årets sista regionala samverkansövning. Förutom att stärka länets förmåga att samverka vid större samhällsstörningar, har övningarna också lett till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förbättrat WIS – ett nationellt system för informationsdelning.

WIS är ett webbaserat system som används för att dela information mellan aktörer vid samhällsstörningar. MSB har följt länets kvartalsvisa samverkansövningar för att få inspel kring hur systemet bättre kan möta de behov som finns hos myndigheter och kommuner. Den 1 december driftsatte MSB en ny version av WIS som bland annat innehöll förbättringar i en funktion som Länsstyrelsen ofta använder för att hämta in information från berörda aktörer.

– Jättekul att våra övningar har bidragit till att driva på teknikutvecklingen. De nya funktionerna kommer att underlätta mycket för oss och känns helt klart som ett steg i rätt riktning, säger Christofer Thorén på Länsstyrelsens samhällsavdelning.

55 aktörer deltog
Övningen den 5 december var den fjärde och sista kvartalsövningen för i år. Som vanligt genomfördes övningen samma dag som varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) testades, det vill säga första helgfria måndagen i sista månaden i varje kvartal.

55 aktörer från länet deltog i övningen och hade bland annat i uppgift att bedöma behovet av stöd för att klara den långsiktiga hanteringen av de stora samhällsstörningar som uppstått i spåren efter en kraftig storm. Aktörernas kommunikationsansvariga fick träna på att samverka kring ett läge där media och allmänhet riktade kraftig kritik mot samhällets förmåga att hjälpa dem som drabbats av stormen.

 Fotografik på staben på Länsstyrelsen Staben på Länsstyrelsen arbetade med att sammanställa aktörernas behov av personella förstärkningsresurser.

Fotografi på Annika Braide och Jan Mogol när de leder ett samverkansmöteKommunikationschef Annika Braide och redaktör Jan Mogol ledde ett samverkansmöte med kommunikationsansvariga för att diskutera hur man tillsammans skulle bemöta den kritik som riktades mot ansvariga aktörer. 

Fotografik på Ander Frelek och medarbetare vid den avslutande samverkanskonferensenStabschef Anders Frelek ledde den avslutande samverkanskonferensen som handlade om gemensam inriktning och samordning i det fortsatta arbetet med stormen. Samverkanskonferensen hölls via radiokommunikationssystemet Rakel som används för samband när ordinarie kanaler inte går att använda.

Fotografi på Maria Khorsand, Lars Bäckström och Anders Frelek vid övningens avslutandeSOS Alarms VD Maria Khorsand var på besök hos Länsstyrelsen och kunde följa slutet av övningen tillsammans med landshövding Lars Bäckström, som också passade på att önska god jul till alla i länet som deltagit i övningen.


 Content Editor