Länets kvartalsövning bidrar i utveckling av nationellt teknikstöd

På VMA-dagen den 5 september genomförde Länsstyrelsen årets tredje regionala samverkansövning. Fyra observatörer från ett nationellt utvecklingsprojekt kring teknikstöd för lägesbilder vid samhällsstörningar följde övningen på plats i Länsstyrelsens ledningsplats.

Scenariot för övningen var en kraftig storm som dragit in över Västra Götaland och orsakat omfattande störningar i samhället, bland annat strömavbrott, utslagen telefoni och avstängda vägar och järnvägar. De övande fick bedöma hur stormen påverkat det egna området, behovet av åtgärder och information till allmänheten. Uppgiften var sedan att sammanställa en lägesbild och rapportera in den till Länsstyrelsen via WIS – ett system för informationsdelning vid samhällsstörningar.

Samlad lägesbild och gemensam inriktning

57 kommuner och myndigheter deltog i övningen som genomfördes på distans. På plats i Länsstyrelsens ledningsplats fanns medarbetare från Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap och kommunikationsenhet. Deras uppgift var plocka ut relevant information från aktörernas lägesbilder i WIS och sammanställa en bild av hur stormen påverkat länet. Med utgångspunkt i den samlade lägesbilden gav Länsstyrelsen också förslag till gemensam inriktning och budskap i den fortsatta hanteringen av händelsen.

Teknikstöd utvecklas nationellt

SMHI driver sedan några år tillbaka ett nationellt utvecklingsarbete som ska mynna ut i ett teknikstöd för visualisering av lägesbilder. Fyra medarbetare från projektet följde Länsstyrelsens arbete under övningen. Syftet var att se vilket teknikstöd som skulle kunna underlätta arbetet med att ta fram och visualisera en lägesbild.

– Vi såg att det var svårt att snabbt få en överblick över aktörernas lägesbilder för att kunna plocka ut den viktigaste informationen, sa Per Marklund som ingår i projektgruppen.

Projektet har tagit fram en testplattform där det bland annat går att filtrera fram relevant information utifrån olika kriterier.

– Vi tittar på möjligheten att använda teman för att sortera upp informationen. I en stormhändelse kan vi tänka oss teman som exempelvis el, vatten och trafik. Länsstyrelsen skulle då kunna söka på respektive tema för att snabbare få fram den viktigaste informationen, förklarade Per-Olof Hårsmar från SMHI.


Per-Olof Hårsmar och Per Marklund från det nationella teknikstödsprojektet samtalar med övningsledare Markus Green, Länsstyrelsen.

Bild på kommunikationsfunktionen vid kvartalsövningen

När projektet är avslutat ska resultatet lämnas över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som underlag för vidareutveckling av funktionerna i WIS.

Stärkt förmåga

Övningsledare Markus Green var nöjd med övningen som helhet.

– Det här är den elfte övningen sedan vi drog igång de kvartalsvisa samverkansövningarna 2014. Att vi övar regelbundet har stärkt länets förmåga att arbeta med lägesbilder och dela information med hjälp av WIS och Rakel.

Nästa kvartalsövning är planerad till den 5 december i år.