Landsbygdsdynamik och landsbygdsromantik

Landsbygden omgärdas av många myter och föreställningar. Men vilka är de och stämmer de verkligen? Och hjälper de eller stjälper de en positiv utveckling? Det är frågor som kommer att diskuteras på Landsbygdsforum i veckan.

Den 10 november träffar Länsstyrelsen länets aktörer i Partnerskapet Västra Götaland som är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.

–Vi ska lägga fokus på verkstad och verklighet genom att lyfta både bekväma och obekväma frågor. Det ger en bra grund och gör det lättare att formulera en ny handlingsplan inför nästa landsbygdsprogram, säger Mirja Hjers, chef för enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Läs mer i programmet för Landsbygdsforum 2016

Media hälsas välkommen att vara med!

När: 10 november kl. 09.30–15.00

Var: Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg, Stora Badhusgatan 2

Fakta

Länsstyrelsen arbetar med att utveckla landsbygden och vattenbruket bland annat genom att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Partnerskapet Västra Götaland är en länk mellan Länsstyrelsen och de olika aktörerna i länet med representanter från Västra Götalandsregionen, LRF, Arbetsförmedlingen, SLU, kommunalförbunden med flera.

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet gäller under perioden 2014–2020. Programmen investerar i människor och idéer som bidrar till fler jobbtillfällen, stärker företagens konkurrenskraft och främjar samverkan. De ska också bidra till att förbättra service och infrastruktur på landsbygden, stärka livsmedelsnäringen och främja vård av miljön och natur- och kulturvärden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterade områden.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18