Kvartalsövning med samlad lägesbild i fokus

Den 13 juni gick årets andra kvartalsövning av stapeln. Närmare 60 aktörer i länet deltog i övningen som gick ut på att dela information och sammanställa en lägesbild utifrån en tänkt stormvarning. Länsstyrelsens övningar har väckt intresse hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som följde övningen på plats hos Länsstyrelsen.

Scenariot för övningen var en vädervarning inför en storm på klass 3-nivå, den högsta varningsnivån som kan innebära vindbyar på 30 meter per sekund. Länsstyrelsen kallade till en regional samverkanskonferens på samma vis som inför en verklig vädervarning. Skillnaden var att konferensen genomfördes via kommunikationssystemet Rakel.

– Om vi skulle få ett verkligt läge med ett storskaligt el- och teleavbrott kan vi bli tvungna att lösa samverkan via Rakel. Därför är det bra att träna på att hantera detta system under lite lugnare former, säger Markus Green, på  samhällavdelningen, som håller ihop kvartalsövningarna.

Samlad lägesbild

SMHI deltog i övningen och bidrog med väderinformation. Baserat på informationen som gavs vid samverkanskonferensen fick de övande sammanställa en kortfattad lägesbild och rapportera in den i WIS. Aktörerna fick bland annat svara på vilka samhällsviktiga funktioner som riskerade att påverkas av ovädret och vilka åtgärder man planerade att vidta. Länsstyrelsen hade sedan uppgiften att sammanställa en samlad bild av läget i länet.

– Det här är faktiskt första gången vi har testat att analysera och foga samman så många aktörers lägesrapporter till en samlad bild för länet, säger Markus Green.

14 personer samlade i ett konferensrum för att få en samlad lägesbild​Övningsstaben hos Länsstyrelsen och observatörerna från MSB fick en dragning av den samlade lägesbilden innan den publicerades i WIS.

En del av lägesbilden berörde kommunikationen med allmänheten.

– Övningen visar hur viktigt det är att ha med kommunikatörer i både övning och skarpt läge, för att göra rätt värdering av kommunikationsbehov och kommunikativt läge, säger kommunikationschef Annika Braide.

Fyra personer diskuterar vid ett bord​Till vänster Annika Braide och Jan Mogol från Länsstyrelsens kommunikationsenhet. Till höger Eija Suhonen och Charlotta Källerfelt, som hade rollen att leda samverkanskonferensen.

God förmåga att hantera tekniska system

Vid övningen deltog länets kommuner, Västra Götalandsregionen, räddningstjänstförbund och myndigheter som polisen, Trafikverket och Försvarsmakten. Även medarbetare från Länsstyrelsen deltog i övningen. Sammanlagt övade ett sextiotal organisationer tillsammans.

– Det har varit väldigt intressant att vara med på plats och se hur ni löser samverkan med alla de aktörer som finns här i Västra Götaland. Jag ser likheter med den nationella nivån där vi på MSB ofta har rollen att stödja samverkan mellan ett stort antal deltagare, säger Anders Olsson, tjänsteman i beredskap på MSB.

Anders Olsson och kollegorna från MSB tyckte det var kul att se att länets aktörer har en god förmåga att hantera WIS och Rakel som är de system som används för nationell och regional samverkan.

Övningsledare Markus Green är nöjd med övningen som helhet.
– Det är glädjande att vi har ett så högt deltagande. Genom de här lite kortare samverkansövningarna kan vi trimma ihop oss i länet och hitta områden som vi behöver finslipa, säger Markus Green.

Fem personer arbetar vid ett bord​Markus Green stämmer av med kollegorna på Länsstyrelsens samhällsavdelning inför den regionala samverkanskonferensen.

Ytterligare två övningar är inplanerade för 2016. Övningarna genomförs samma dag som VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) testas, det vill säga första helgfria måndagen i varje kvartal.

 

Foto: Maria Göranson