Vill du veta hur kulturarvet påverkas av framtidens klimat?

Vad händer med fornlämningar, byggnader och strandängar när havsnivåerna stiger? På torsdag (27/10) presenterar vi utredningen ”Kulturarv för framtida generationer” på Länsstyrelsen i Göteborg.
Barn leker i stor vattenpöl framför hus

​Nya redskap och modeller ger oss möjlighet att påbörja arbetet med att hantera klimatfrågor ur ett kulturarvsperspektiv. Ett nytt digitalt kartverktyg ger oss analyser av hur klimatförändringarna kommer att påverka den fysiska kulturmiljön. Du hittar kartverktyget här: www.kulturarvklimat.se

Det här ger oss möjlighet att redan nu hjälpa till att prioritera vilka åtgärder som krävs.  Planera och genomföra skyddsåtgärder eller dokumentera det som riskerar att försvinna, säger Ann-Katrin Larsson på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

  • Allt kommer inte hända på en gång så vi har tid på oss, men förändringar och klimatanpassningar kommer att ske. Det betyder att  kulturarvet måste tas om hand för att det ska finnas kvar till framtida generationer, säger hon.
  • Utredningen är en del av länens klimatanpassningsarbete. Utredningen är också  ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, Västarvet, Kulturmiljö Halland och Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om klimatförändring och kulturarv Västsverige på vår webbplats.

Kulturarv för framtida generationer samt bilaga.

 


 Content Editor ‭[1]‬

​Tomas Brandt

Enhetschef kulturmiljö och samhälle, Bohusläns museum

0522-65 65 53

tomas.brandt@bohuslansmuseum.se

 Content Editor ‭[2]‬