Kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland – se filmen

Vid samhällsstörningar behöver ansvariga aktörer samverka och samordna sin kommunikation. Nu finns det en film som beskriver varför detta är viktigt och hur vi jobbar med kriskommunikationssamverkan i Västra Götaland.

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunikationsansvariga vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen och ett antal myndigheter tagit fram ett inriktningsdokument för kriskommunikationssamverkan.

– Vi kommunikatörer i länet har kommit överens om ett antal grundprinciper för vår kommunikationssamverkan. Vi har också ringat in ett antal rutiner att hålla oss till om vi hamnar i ett skarpt läge, säger Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen.

Det övergripande målet med kriskommunikationssamverkan är att allmänhet och media ska mötas av samordnade budskap från samhällets aktörer.

Sprida arbetssättet

För att förankra och sprida arbetssättet har Länsstyrelsen, i samverkan med länets krisinformationsråd, tagit fram en kort film. Målgrupp är kommunikatörer, säkerhetssamordnare och ledningsnivå hos kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer.

– Kommunikationsansvariga kan använda filmen för att sprida kunskap om kommunikationens betydelse vid kris och varför det är viktigt att samverka och samordna kommunikationsarbetet vid större händelser i länet, säger Annika Braide.

Utvecklingen av länets kriskommunikationssamverkan fortsätter inom ramen för en större satsning som Länsstyrelsen gör för att stärka krisberedskapen i länet.