Flyktingsituationen tema på kriskommunikationsseminarium

– För att förstå flyktingars behov måste du tala med dem, sa Adnan Abdul Gahni, när han tillsammans med Marie Therese Harfouche och Ann-Christine Thunman förde ett samtal om asylsökandes behov, Samtalet var en av de inledande punkterna i Länsstyrelsens årliga kriskommunikationsseminarium den 10 mars.

Seminariets tema var kommunikativa utmaningar kopplat till flyktingsituationen – ett ämne som belystes utifrån tre perspektiv; asylsökande, frivilligkraft och kommun/myndighet. Cirka 120 kommunikatörer från länets samhällsaktörer var på plats. Dagen inleddes med samtalet mellan Adnan Abdul Gahni, Marie Therese Harfouche och Ann-Christine Thunman.  

Gahni kom till Sverige från Syrien för drygt ett och ett halvt år sedan och är en av grundarna till Support Group – Restad Gård. Målet är att skapa meningsfulla aktiviteter för asylsökande och att underlätta introduktionen i det svenska samhället. Hans budskap till publiken var tydligt, inkludera flyktingar i frågor som angår dem och se dem som tillgångar för det svenska samhället.  

Marie Therese Harfouche som har bott i Sverige i 26 år menade att flyktingmottagandet har försämrats sedan hon kom hit. Framförallt upplever hon att informationsbehovet inte tillgodoses på samma sätt som förr då Migrationsverket hade större närvaro på boendena.    

Ann-Christine Thunman arbetar som projektledare för Frälsningsarmén och har i uppgift att samordna frivilligorganisationernas arbete vid Migrationsverkets ankomstboenden i Göteborg. I början av hösten förra året var viljan bland privatpersoner att på något sätt hjälpa de flyktingar som kom till Sverige mycket stor. Thunman berättade att det samlades in så mycket kläder och leksaker att det nästan blev ett problem, det fanns ingenstans att förvara allt. Istället önskade Thunman att fler personer valde att gå med i frivilligorganisationerna och hjälpa dem i deras arbete.   

– För oss i vårt arbete finns bara en grej och det är att expandera, sa Thunman.

Samtal på scen

Samtal på scen. Marie Therese Harfoche, Ann-Christine Thunman och Adnan Abdul Gahni.

Utmaning med boende

Migrationsverket på scenPå plats under dagen fanns också Louise Utter, kommunikatör på Migrationsverket Region Väst, och Eva Hetting, chef för Migrationsverkets enhet för strategisk kommunikation. De berättade om hur deras arbete har sett ut under hösten och vintern. Under 2015 tog Sverige emot mer än dubbelt så många asylsökande som under 2014. Detta innebar utmaningar i kommunikationsarbetet, både inom myndigheten och i kontakter med omvärlden. Framför allt var boendefrågan något som skapade problem.

Med nära 11 000 ankommande asylsökande i veckan under november sattes stor press på Migrationsverket att hitta boende åt alla. Men också att informera de nyanlända vart de skulle ta vägen blev en utmaning då Migrationsverket ibland själva inte visste vart de skulle placera dem, förklarade Utter.  

Kommunikatörer från Göteborgs Stad och Hjo kommun delade med sig av sina erfarenheter från höstens flyktingsituation. En gemensam nämnare för båda kommunerna var vikten av kommunikation mellan kommun och invånare. Ulla-Carin Moberg, kommunikationsansvarig vid Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, menade att den oro som kan uppstå bland kommunens invånare ofta kan lösas upp genom samtal. När människor får chansen att dela med sig av sina tankar brukar oron vända till att människor vill vara med och hjälpa till, sa Moberg.

Även Lena Bogren, informationschef i Hjo kommun, påpekade att det är viktigt att involvera kommunens invånare i frågan och att snabbt kunna möta de åsikter och tankar som människor har. Precis som Adnan Abdul Gahni menade Bogren att det är viktigt att se mångfalden som en styrka och ett tillfälle för den lilla kommunen att växa.  

- Det är viktigt för kommunen att kommunicera att det här är bra för Hjo, för kommunen vill ju växa.

Lena BogrenUlla-Carin Moberg och Eva Rödsta

Lena Bogren, Hjo Kommun. Ulla-Carin Moberg och Eva Rödsta, Göteborgs Stad.

Dådet i Trollhättan

I det sista passet för dagen lämnades flyktingfrågan när Peter Asp, informationschef och Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans Stad berättade om deras arbete i samband med dådet på Kronan i höstas. Torsdagen den 22 oktober 2015 gick en maskerad man utrustad med kniv in på skolan Kronan i Trollhättan och attackerade elever och lärare.

För Peter och Kristina innebar detta starten på ett mycket intensivt arbete. Både svensk och internationell media var snabbt på plats och skulle informeras, oroliga föräldrar undrade vad som hade hänt, eventuella hämndaktioner skulle utredas. Asp och Hedman var tvungna att snabbt anpassa sitt arbete efter situationen. En avgörande faktor för att arbetet med händelsen ändå gick bra var enligt Asp ett gott samarbete mellan flera olika parter.  

- I de här lägena blir det så att väldigt många gör många bra saker, sa Asp.  

Det finns inte någon generallösning vid den här typen av händelser, men tidigare kriser och övningar var värdefulla erfarenheter i arbetet, förklarade Hedman.  

Under dagen gavs också utrymme för gruppdiskussioner om kommunikativa utmaningar kopplat till flyktingsituationen. Deltagarna delade med sig av erfarenheter och tips om hur man kan lösa olika kommunikationsfrågor. Man diskuterade också det kommunikationsarbete som har gjorts tillsammans i länet.  

Trollhättans Stad

Peter Asp och Kristina Hedman, Trollhättans Stad.

 

Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen, avslutade dagen med att säga att inspelen från dagen kommer att bearbetas vidare i arbetsgruppen för kommunikationssamordning kopplat till flyktingsituationen som Länsstyrelsen driver. 

Gruppdiskussion Gruppdiskussion
Livfulla diskussioner som engagerade.

 

Text: Hjalmar Fredin
Foto: Ida Edgren