Klimatklivet mot fossiloberoende transporter

Det finns möjlighet att söka klimatinvesteringsstöd och förverkliga goda idéer. I början av maj ordnades en större workshop för de som är intresserade av att söka stöd inom fossiloberoende transporter.
Nätverkade genom speed-dating på workshop

​Det är ett av flera samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Klimatklivet är en pusselbit i arbetet med att nå miljökvalitetsmål för länet som handlar om begränsad klimatpåverkan och frisk luft. I Västra Götaland har vi ett regionalt mål om ett forssiloberoende Västra Götaland 2030.

- Vi vill öka antalet kloka klimatinvesteringar här i Västra Götaland, säger Andrea Teran-Öman, projektledare på Länsstyrelsen.

Klimatklivet arrangerade en workshop tillsammans med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund. Hanna Jönsson på Västra Götalandsregionen meddelar att det finns stöd som kompletterar Klimatklivet om man till exempel vill söka medel för en förstudie. Morgan Ahlberg från Fyrbodals kommunalförbund berättade om målsättningen att vara världens bästa region för fossiloberoende transporter.  

En viktig del i workshopen var att nätverka.

Läs mer om stöd för klimatinvesteringar