Klimatklivet förlängs och förstärks

Höstens regeringsbudget innehåller förslag på att förlänga klimatinvesteringsstödet, klimatklivet. Regeringen stärker Klimatklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018 och satsningen förlängs till år 2020.
Trafikskylt Klimatet

Detta innebär att det från och med nästa år kommer delas ut 700 miljoner kronor per år för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd som alla förutom privatpersoner kan söka för att investera i åtgärder som minskar växthusgasutsläppen. Hittills har 330 av totalt cirka 1 000 inkomna ansökningar fått stöd. De flesta handlar om att bygga laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas. Stödet utgör i genomsnitt cirka 40 procent av den totala investeringskostnaden. Den årliga utsläppsminskningen från de beviljade projekten beräknas till 243 000 ton per år. Det motsvarar växthusgasutsläppen från 29 000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden.

I Västra Götaland har bland annat 24 miljoner kronor delats ut till olika aktörer för uppförande av laddinfrastruktur och drygt 50 miljoner har beviljats för förbehandling och produktion av biogas.

Här kan du läsa mer om klimatklivet.