Klimatklivet laddar för fler laddare

Staten ska under de kommande två åren satsa närmare två miljarder kronor för att minska utsläppen som påverkar klimatet. En del av pengarna går till laddningsstationer för elfordon. Det betyder drygt 360 laddningspunkter i Västra Götaland. Och mer stöd finns att få.

Naturvårdsverket beviljar ansökningar genom investeringsstödet Klimatklivet. Nu kommer Sveriges laddinfrastruktur för elfordon att förbättras. Slantarna kommer bland annat att resultera i 1650 nya laddningspunkter som kan ladda de över 16 000 elfordon som finns i Sverige. Det är ett betydande tillskott till Sveriges laddinfrastruktur.

I de projekt som hittills har beviljats för länet är drygt 360 laddningspunkter.

Under 2016 finns det flera tillfällen där man kan söka investeringsstöd hos Klimatklivet. Länsstyrelsen arrangerar tillsammans med Västra Götalandsregionen en workshop på temat ”Laddinfrastruktur” den 8 mars.

- Förhoppningen är att många av deltagarna på workshopen tar chansen och går vidare med att söka stöd för laddinfrastruktur, säger Kristina Flisberg, handläggare för investeringsstödet Klimatklivet i Västra Götalands län.

Media hälsas välkomna!

Tid: Tisdag 8 mars kl. 9-15

Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg, Göteborg

 


 Kontakta oss

Kristina Flisberg
Länsmiljöingenjör
010-224 46 17
kristina.flisberg@lansstyrelsen.se     

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21 jan.mogol@lansstyrelsen.se