Klimatfrågan med samordnat regionalt ledarskap

Nyligen genomfördes en dialog kring klimatarbetet i Västra Götaland. Representanter för politik, näringsliv och organisationer diskuterade utvecklingen av arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen driver processen tillsammans.
Representanter i arbete för fossiloberoende VG

​Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen bjöd in till fortsatt dialog kring klimatarbetet i Västra Götaland den 27 april 2016.

Ett samordnat regionalt ledarskap ingår som en del i arbetet med en omfattande process som pågår för att Västra Götaland ska vara en föregångare i miljö- och klimatarbetet.

- Vi tror att ett kommande miljö- och klimatråd blir en bra plattform för att bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen, säger Lisbeth Schultze, länsöverdirektör.

Innan sommaren kommer ett förslag på strategiska vägval för Västra Götaland att skickas ut på remiss. De strategiska vägvalen ska bidra till att nå fossiloberoende Västra Götaland 2030. Olika fokusområden, satsningar och arbetssätt som bidrar till samhällsförändring ska utveckla möjligheterna till att driva på miljö- och klimatarbetet.

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen driver arbetet tillsammans, med en viktig uppgift att samordna alla kloka perspektiv och styrkeområden som finns i länet.

Läs mer här: www.fossiloberoendevg.se