Kampanjen #delapådet – för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet

I Västra Götaland, precis som i riket i övrigt, tog papporna ut endast en fjärdedel av föräldradagarna under förra året. Nu presenterar länsstyrelserna kampanjen #delapådet som ska försöka ändra på det.

​Utvecklingen mot att dela lika på föräldradagarna går långsamt. Genom kampanjen #delapådet hoppas länsstyrelserna väcka uppmärksamhet och skapa diskussion kring frågan om delat föräldraansvar.

– Mäns uttag har ökat, men med tanke på att föräldraförsäkringen har funnits i över 40 år borde uttaget vara mer jämnt, säger Hedvig Stenius, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Utgångspunkten för kampanjen är den nationella jämställdhetspolitiken och delmålet "En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet". 2015 tog männen ut endast 26 procent av föräldradagarna. När barnet är sjukt är det oftast kvinnan som är hemma med barnet. I Västra Götalands län är uttaget av VAB-dagar till och med mindre jämställt än riksgenomsnittet.

– Ett delat uttag av föräldrapenning handlar inte bara om vilken påverkan det har för karriärmöjligheter, lön och pension, utan även om barnets rätt till sina föräldrar, säger Hedvig Stenius.

Kampanjen kommer att bedrivas i sociala medier under #delapådet samt på webben www.delapådet.se där fakta och myter blandas med tips och exempel från föräldrar.

– Vi hoppas kunna sprida kunskap om föräldraledighet och skapa en diskussion om vilka normer som påverkar föräldraskapet, säger Hedvig Stenius avslutningsvis.


 Content Editor