Integration är en nödvändighet – inte en välgörenhet

Den 19 oktober anordnades Integrationsforum av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Migrationsverket. Ett hundratal personer kom till Folkets hus i Göteborg för att lyssna på och prata om integration.

Landshövding Lars Bäckström öppnade dagen och hälsade alla välkomna. Hans budskap var tydligt.
- Vi ska inte ha några elefanter i rummet här idag och vi måste våga prata om problemen kring den stora invandring som varit det senaste

året, sade han. Han var dock tydlig med att problemen inte är värre än att de går att lösa. Arbetsförmedlingens Roy Melchert var enig med landshövdingen men menade att vi får gräva med de spadar vi har. De låga arbetslöshetssiffrorna i landet innefattar inte de nyanlända utan infödda svenskar. Han berättade om det nya arbetssättet som Arbetsförmedlingen inrättat för att komma tillrätta med problemen. Exempel på dem är snabbspår, kompetenskartläggning och mötesplatser bland annat.  


Tack från Ylva Johansson

Departementssekreterare Vanja Bardh Olsson kom direkt från Stockholmståget för att berätta om regeringens etableringspolitik med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2017. Men innan hon började prata framförde hon ett stort tack från arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson för det arbete som gjorts kring nyanlända och integration från myndigheter och kommuner i länet.

Innan lunch intog Migrationsverket och Länsstyrelsen scenen för att ge en lägesrapport och berätta om det arbete som görs inom integration. Länsstyrelsens integrationsdirektör Talieh Ashjari vågade titta elefanten i ögonen och visa på de utmaningar vårt län står inför. För att nämna några är det 44 av 49 kommunerna i länet som har ett underskott på bostäder och så många bostäder som 78 000 bostäder måste byggas fram till år 2025.

Från ord till handling 

Eftermiddagens tema var "Hur går vi från ord till handling" och talare var bland annat fackförbundet JUSEK, Branschorganisationen Almega, LO, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Trafikverket. Näringspolitiks expert Cemille Üstin från Almega visade att inom tjänsteföretagen finns ett skriande behov av arbetskraft och kompetens. Utbildning för de nyanlända är en av de viktigaste lösningarna, det var alla överens om, men det talades också om att vi måste börja titta på vad våra nya invånare redan kan. Inte bara fokusera på vad de inte kan. Trafikverket har kommit långt i sin strategi med att rekrytera nyanlända. De erbjuder 600 praktikplatser för nyanlända och personer med funktionsnedsättning.
- Vi gör inte detta av välgörenhet utan av nödvändighet, sade Souzan Al Khouri som är HR-strateg på Trafikverket. Vi gör detta för att ta tillvara de bästa talangerna.

Dagen avslutades med en paneldebatt med eftermiddagens talare där vikten och nödvändigheten med integration poängterades ytterligare.

Här hittar ni dokumentation från dagen