Hus, människor, minnen – en bok om länets historia genom våra byggnadsminnen

Nu är den klar! Boken på närmare 400 sidor med hus som väcker minnen. Hus skapade och använda av människor. Ett urval har gjorts bland drygt 250 byggnadsminnen i länet som skyddats för sitt kulturhistoriska värde.
Smögens lotsutkik, Sotenäs

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I ”Hus, människor, minnen” återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg.

Den 7 mars bjuds alla ägare till byggnadsminnen i länet, liksom alla författare, till boksläpp där landshövding Lars Bäckström, länsantikvarie Karolina von Mentzer med flera medverkar.

Media hälsas välkommen att vara med vid boksläppet!

Tid: Måndag den 7 mars kl. 14-16

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Bokomslaget   

Boken ”Hus, människor, minnen” är framtagen i ett brett samarbete med bland andra länets museiorganisationer, universitet, specialister och förvaltare av byggnadsminnen som skyddas av kulturmiljölagen. Den är producerad i samverkan med Bohusläns museums förlag som också är utgivare. Boken kommer att finnas till försäljning på Bohusläns museum (i butiken och via postorder), flera andra museer i länet, via Adlibris och Bokus samt hos vissa bokhandlare.

 

 


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Eva Björkman
Antikvarie
070-180 53 83  

Lena Emanuelsson
Antikvarie
070-180 52 28  

Bohusläns museum
Viveka Overland
Head of Publishing /Förlag och kommunikation
070-534 97 75     

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21 jan.mogol@lansstyrelsen.se