Hur ska Västra Götaland bli fossiloberoende 2030?

Hur kan vi utforma en resepott för koldioxid? Kan vi bli 100 procent självförsörjande på mat och råvaror? Vilka bör involveras för hållbar konsumtion? Det är några av de frågeställningar som kommit fram bland de 80 förslag på insatsområden som tagits fram för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

– Det är dags att vi gör strategiska vägval och samlar oss i arbetet för att bli fossiloberoende, säger processledarna Gerda Roupe, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och Cecilia Lunder, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Västra Götalands klimatstrategi revideras för att säkerställa att vi når målet – att vara fossiloberoende till år 2030. Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Den 2 mars träffas ett hundratal personer med fokus på klimat- och miljöfrågor för att vara med och påverka utformningen av färdplanen fram till 2030. Arbetet handlar om en tilltro till ”morötter” snarare än ”piskor” för ett gott klimatsmart liv i Västra Götaland.

Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götalandsregionen och Lisbeth Schultze, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland inleder.

Media hälsas välkomna!

Tid: Onsdag 2 mars kl. 13-17

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg

Här är alla 80 förslagen

Läs mer på Västragötalandsregionens webbplats samt Fossilberoende Västra Götalands webbplats.  

 

 

 


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Cecilia Lunder
Utvecklingsledare
010-224 47 01    

Västra Götalandsregionen
Gerda Roupe
Processledare
0762-34 32 99

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21 jan.mogol@lansstyrelsen.se