Hummerpremiär med polisanmälda tjuvstartare

På måndag, den 26 september, är det hummerpremiär vilket är en stor folkfest för de flesta. En del har dock tjuvstartat vilket lett till 32 polisanmälningar under redskapsförbudet.
Närbild på en hummer

​Den 15 september trädde redskapsförbudet i kraft. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön fram till hummerpremiären den 26 september kl. 07.00. I år har dock många tjuvstartat fisket vilket lett till att en mängd redskap har beslagtagits och 32 polisanmälningar upprättats av Länsstyrelsen Västra Götaland och Kustbevakningen.

Under 2015 rapporterades det också om en ökad mängd stulna och tjuvvittjade redskap. Det är av största vikt att de som blir utsatta för detta polisanmäler brottet. Dels behöver myndigheterna information om stölderna för att kunna ingripa mot brotten och dels är det viktigt att anmäla för att skydda sig själv. De stulna burarna kan senare dyka upp i ett annat sammanhang. Anmälan kan göras på www.polisen.se eller på telefon  114 14.

Under själva hummerfisket gäller följande regler:

  • Hummerns minimimått är 80 mm carapaxlängd
  • Hummertinan måste ha 2 flyktöppningar på minst 54 mm i varje rums yttervägg
  • Redskapet måste ha korrekt märkning och utmärkning
  • Sumpar måste vara märkta med användarens identitet
  • Honor med yttre rom ska återutsättas omedelbart
  • Stulna redskap ska anmälas till polisen

Under senare år har amerikansk hummer påträffats i svenska vatten. Den amerikanska hummern utgör ett potentiellt hot mot det svenska beståndet, främst då den kan sprida sjukdomar och korsa sig med inhemsk hummer. Rapportera fynd av amerikansk hummer till Sveriges Lantbruksuniversitets havsfiskelaboratorium på telefon 010-478 40 53. Havsfiskelaboratoriet betalar en hittelön på 500 kronor för varje amerikansk hummer som påträffas.

Läs mer om gällande fiskeregler för hummerfiske på Länsstyrelsens webbplats eller på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

www.svenskafiskeregler.se


 Content Editor

Länsstyrelsen Västra Götaland
David Solstorm, länsfiskekonsulent 
010-224 55 19

Sjöpolisen
Frans Dahlen, sjöpolischef
010-56 54 979


Kustbevakningen
Ola Vesterlund, fiskehandläggare
031-726 90 15

Havs- och Vattenmyndigheten
Sofia Brockmark, främmande arter
010-698 60 00 

Stig Thörnqvist, fisketillsyn
010-698 62 65

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18