Hedersomnämnande till Länsstyrelsens arbete inom Rakel och WIS

Idag, på Rakeldagen på Älvsjömässan i Stockholm, får Markus Green ett hedersomnämnande för sitt och Länsstyrelsen i Västra Götalands goda arbete med att stärka förmågan att kommunicera och samverka inom samhällsviktig verksamhet. Något som i förlängningen bidrar till ett tryggare samhälle.
Markus Green från Länsstyrelsen får ta emot hedersomnämnande och diplom för Länsstyrelsens arbete inom Rakel och WIS

Här är motiveringen till Markus Greens hedersomnämnande:
"Markus har på ett fokuserat och genomtänkt sätt drivit samverkansfrågor i Västra Götaland.
Med en god känsla för helheten har han drivit både Rakel och WIS-frågor i regionen och därmed uppnått säkrare och effektivare kommunikation både för tal och text. Genom sitt uthålliga arbete har han stärkt förmågan att kommunicera och samverka inom samhällsviktig verksamhet och därmed bidragit till ett tryggare samhälle."

– Tack vare ett gott samarbete med våra kommuner, stöd från vår regionala Rakelgrupp med flera faktorer, har vi i Västra Götaland lyckats stärka vår förmåga att kommunicera via Rakel och WIS, kommenterar Markus Green hedersomnämnandet.

Sedan 2013 har en person årligen fått ett hedersomnämnande på Rakeldagen som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arrangerar. Samtliga enheter på Rakel och ledningssystem nominerar och utser personen.

Det här är kriterierna för att bli utvald:
"Utmärkande för den person som vi väljer ska vara att hen är en eldsjäl när det gäller Rakel och att hen har arbetat med att öka användningen av Rakel både inom sin egen organisation och helst även externt. Att hen har lagt ned tid och möda på Rakel och kanske sett nya möjligheter när det gäller att använda Rakel i vardagen, kreativt men inom ramarna".

Rakeldagen 2016
"Rakeldagen – en dag om samhällsviktig kommunikation" är den årliga mötesplatsen och konferensen för de över 500 aktörer som använder Rakel samt tjänsteleverantörer som levererar tjänster till Rakel. Till årets Rakeldag är det över 800 personer anmälda där temat är utbildning, övning och metodik.

Läs mer om Rakeldagen

FAKTA
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer.

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris.