Hällsö – ett marint och nyrestaurerat naturreservat i Tanums kommun

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Hällsö, som ligger strax utanför Havstenssund i Tanums kommun. Ön och havet runt omkring har höga naturvärden och sommartid kommer många båtburna besökare hit.
Gräsmark ifrån Hällsö och Härmanö

Hällsös betesmarker och strandängar har nyligen restaurerats inom det EU-finansierade projektet GRACE. De igenvuxna markerna har röjts och öppnats upp och betas nu varje år av kor och får.

– Att hålla markerna öppna och hindra att de växer igen är helt avgörande för att den känsliga och värdefulla floran av kärlväxter och svampar ska överleva, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen. 

I havet runt ön finns ett varierat landskap av många marina miljöer på en relativt liten yta. Detta gör att det finns många olika marina växter och djur under naturreservatets havsyta. 

– På de grunda sandbottnarna växer alger, ålgräs, ostron och blåmusslor och längre ut på djupare vatten finns bland annat havsanemoner, död mans hand och bägarkorall, berättar Maria Kilnäs, marinbiolog på Länsstyrelsen. 

På öns norra del finns en del bebyggelse, både sommarhus och året-runthus. De finaste badplatserna finns på öns södra del och hit kommer många människor på sommaren för att sola och bada. Men man måste ta sig dit med egen båt, för det finns ingen bro eller färjetrafik till ön. 

Hällsö var förut en del av naturvårdsområdet Tanumskusten. Länsstyrelsen har nu ombildat Hällsö med omgivande hav till ett eget naturreservat för att komplettera de förut otillräckliga föreskrifterna, ge de marina delarna ett starkt skydd samt se till att de nyrestaurerade markerna får en långsiktig och ändamålsenlig skötsel.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18