Hällristningar dokumenteras i unikt projekt

Samtliga 616 registrerade hällristningar inom världsarvet Tanums hällristningar kommer att dokumenteras med 3D laserteknik. Ett arbete som kommer att pågå ett par månader om året under en period av 3-4 år.

​– Projektet är unikt då ingen tidigare använt skanningstekniken för dokumentation av hällristningar. Hittills har 80 hällristningar dokumenterats med den nya metoden och vi har fått fram många figurer som man tidigare inte kunnat se med blotta ögat på hällarna, säger projektledare Henrik Zedig från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Dokumentationen är ett viktigt underlag för den tillsynsplan för världsarvets hällristningar som ska arbetas fram och det kontinuerliga arbetet med att vårda och bevara ristningarna. Materialet kommer också att vara tillgängligt på webben för allmänheten och forskarvärlden.

I december 1994 upptogs 616 av hällristningarna i Tanums socken på UNESCO:s världsarvslista. För att uppfylla kraven i världsarvskonventionen måste det göras en fullständig dokumentation av hällristningarna. I det arbetet ingår att både avbilda de 616 kända hällristningspanelerna och fastställa deras bevarandetillstånd. Hällristningarna inom området har sporadiskt dokumenterats med olika metoder i snart 200 år men det finns idag ingen fullständig dokumentation av samtliga hällristningar.

Läs mer om dokumentationsprojektet i Tanums världsarv


 Content Editor

Henrik Zedig
Arkeolog
010-224 45 59
073-660 52 69

Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18