Gemensamma insatser ska öka ekologisk produktion i Västra Götaland

Efterfrågan på ekologiska råvaror har ökat och även intresset hos lantbrukare att lägga om till ekologisk odling och djurhållning. Nu görs en gemensam satsning i länet för att öka tillgången på ekologiskt spannmål och nötkött.
Kor på åker

​Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket, Ekologiska Lantbrukarna, LRF Väst och Rådgivarna Sjuhärad har inlett ett treårigt projektsamarbete. Det görs för att tillgodose ökad efterfrågan på ekologiska råvaror i regionen och för att produktion i närområdet ska svara mot efterfrågan. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen och övriga finansiärer är de medverkande organisationerna. 

Livsmedelsföretag upplever brist på ekologisk produktion

Med ökad tillgång på ekologiska råvaror blir det möjligt för detaljhandel och offentlig sektor i Västra Götaland att köpa de svenska ekologiska produkter man efterfrågar idag.

– Tre av fyra livsmedelsföretag upplever brist på ekologiska råvaror. Det beror på att ekoproduktionen inte ökar i samma omfattning som efterfrågan. Genom att satsa på insatser för ökad lönsamhet i den ekologiska produktionen vill vi stimulera till en ökad ekoproduktion i regionen, säger Jan Hill på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fokus på kött och spannmål

Arbetet kommer att bedrivas i delprojekten "Nötkött" och "Spannmål". Inledningsvis kommer man att börja med inventeringar och en kartläggning av efterfrågan på marknaden. Inom delprojekt "Nötkött" ska man bland annat fånga upp problemen med de kalvar som föds inom ekologisk produktion, men som sedan föds upp och slaktas konventionellt. Om fler kalvar föds upp som ekologiska ökar tillgången på ekologiskt kött.

Producentringar och kalkylmaterial säkrar lönsamheten för bonden. Inom projektet kommer även producentringar för nötkött och spannmål att startas för att skapa förutsättningar för bättre priser till bonden samt att förbättra tillträdet till marknaden genom samverkan.

– Med färdiga grupper blir det intressant att ta kontakt med lokala aktörer som uppköpare, slakterier, grossister, hotell samt privata och offentliga restauranger, säger Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

– Genom arbete med att ta fram underlagsmaterial, kalkylmaterial och göra insatser för ökad lönsamhet kan fler lantbrukare få bättre underlag för omläggningsbeslut, säger Jenny Nilsson, LRF Väst.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18