Fullt hus när residenset i Göteborg hade Öppet hus

Köerna ringlade långa längs med kanalen större delen av dagen och drygt 1 800 personer såg sig om i residenset och dess trädgård. Statens fastighetsverk, i samarbete med Länsstyrelsen, gläntade på dörren till Hemliga rum lördagen den 28 maj.
Kö inför öppet hus på residenset i Göteborg

Många besökare passade på att ta sig innanför fasaden på Södra Hamngatan för att titta närmare på residenset. Huset räknas som Göteborgs äldsta profana byggnad som stod klar 1651 och dess trädgård har renoverats för att efterlikna hur den såg ut då den kom till runt 1770. Särskilt intressant tyckte många det var att se rummet där Karl X Gustav drog sin sista suck 1660 och de vackra takmålningarna från 1680-talet som återupptäcktes först på 1960-talet vid en renovering.

Lena Gustavsson och Ann-Christin Oldenqvist Lena Gustavsson och Ann-Christin Oldenqvist stod först i kön när portarna slogs upp klockan 10 och hade då köat ett par timmar.

– En sådan här spännande händelse vill man inte missa! Vi har hört att det ska vara väldigt vackert här, sa de båda när de tog del av Länsstyrelsens informationsmaterial i trädgården.  

Maria Göranson, Länsstyrelsen, Jan Mogol, Länssstyrelsen och Tomas Trygg, Fastighetsverket

​Statens fastighetsverk förvaltar residenset och övriga lokaler där Länsstyrelsen i Västra Götaland har sin verksamhet. I ett gemensamt informationstält delades bland annat myndigheternas tidningar ut – Kulturvärden respektive Länsfokus.

Hörsalen bild på Lars och Ann-Christin Bäckström till vänster och Gillis Åström och Maria Hallberg till höger I hörsalen fick besökarna höra Gillis Åström och Maria Hallberg, fastighetschef i Göteborg, tala om renoveringar med mera som gjorts under åren. Landshövdingeparet Lars och Ann-Christin Bäckström berättade om vilka som besöker residenset – allt från ungdomar som får stipendier, kommuner och företag till kungligheter och presidenter.

– Huset är länets vardagsrum, eller vi kanske ska säga finrum med gäster från när och fjärran. Det är lite som ett Folkets hus, eller ett medborgarhus, och fungerar som en mötesplats för många i Västra Götaland, sa Lars Bäckström när han hälsade besökarna välkomna till en rundtur i residenset.

Text och foto: Anita Nilsson