Fritidsbåtars effekt på havsmiljön undersöks

I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen kraftigt under sommaren på grund av fritidsboende, fritidsbåtar, turism och rekreation. Den unika havsmiljön är en viktig källa för marin föda, den har en stor dragningskraft för besökande och boende och är därmed en viktig inkomstkälla och arbetsmarknad för regionen. Samtidigt påverkas skärgården och havsmiljön på negativa sätt av att vi använder den.
Männsikor på båt
I ett unikt samarbetsprojekt, där bland andra Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Havs- och vattenmyndigheten, Västra Götalandsregionen och kustkommuner deltar, undersöks hur fritidsbåtarnas giftiga avgasutsläpp direkt i vattnet, påverkar havsmiljön.

– Bland annat undersöker vi hur blåmusslor och ostron tar upp föroreningarna. Genom att kombinera projektgruppens unika kompetenser kan vi på så sätt stärka arbetet med ett hållbart nyttjande av havsmiljön så att olika näringar ska kunna samexistera, säger Kjell Nordberg, projektledare och professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

PRESSINBJUDAN

Media inbjuds till en presentation av projektet och båttur.

Onsdag den 17 augusti

  • 10:00 Samling på kajen i Grebbestad vid Grebbestads Folkhögskolas lokaler, Marinlinjen
  • 10:20-10:50 Presentation av projektet. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
  • 11:00-12:00 Båttur med forskningsfartyget Nereus. Vi tar sedimentprov från havsbotten och tar upp burar med ostron och musslor.

Varmt välkomna!

Anmälan

För att delta krävs anmälan så att vi kan ordna med kaffe och smörgåsar.
Sista dag för anmälan 15 augusti till:

Tanja Thompson, kommunikationschef
Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakulteten
tanja.thompson@science.gu.se
0766-22 98 86

Läs mer i pressinbjudan från Göteborgs universitet.


 Content Editor


Kjell Nordberg
Professor och projektledare
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
E-post: kjell.nordberg@marine.gu.se
Mobiltelefon: 0706-37 05 96

Sandra Brantebäck
Vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götaland