Från kanoner till naturreservat

Kalven på Kornö heter Länsstyrelsens senaste naturreservat. Det ligger på sydligaste delen av Stora Kornö i Lysekils kommun. Där hade Försvarsmakten tidigare ett kustartilleri.
En person som går på en vandringsled mellan klippor.

För 10 år sedan fick Fortifikationsverket i uppdrag av regeringen att utreda hur man ska göra med de fastigheter vid Svenska kusten som Försvarsmakten inte längre behöver. Man kom då fram till att området på Stora Kornö har så stor betydelse för det rörliga friluftslivet att det bör skyddas som naturreservat.

Försvarsanläggningen kallades för Batteri Kornö. Den uppfördes i början på 1970-talet och huvudsyftet var att skydda inloppet till Brofjorden. På ön fanns tre kanoner och stora bergrum för ammunitionsförvaring med mera. Anläggningen revs och plomberades i början av 2000-talet, men fortfarande finns spår i terrängen där kanonerna stått och den så kallade militärbryggan finns kvar.

– Militärbryggan blir en bra angöringsplats för besökare till naturreservatet och kommer därför att rustas upp en del, säger Tord Wennerblom på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Från militärbryggan kan man lätt ta sig fram bland klipporna på de småvägar som Försvarsmakten en gång anlagt. Utsikten över Bohusläns skärgård är hänförande från de platser där kanoner tidigare stått. Några rastplatser och en toalett ska på sikt anordnas av Västkuststiftelsen.

Grottan "Klingkyrka"

En sevärdhet i naturreservatet är grottan ”Klingkyrka”. Den har en mycket säregen form med kraftigt välvda och mjukt rundade väggar. I en utredning från 1993 om grottor i Bohuslän har grottan tilldelats högsta klass när det gäller vetenskapligt värde, värde som besöksmål samt behov av långsiktigt skydd.

 

 

 

 

 

Foton: Tord Wennerblom, februari 2016 

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18