Fråga alltid om ålens ursprung

Vår europeiska ål är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion.
– Det finns lagligt och olagligt fiskad ål. Fråga alltid om ålens ursprung när du handlar. Om du misstänker olagligt fiske, avstå från köp och kontakta Länsstyrelsen, uppmanar Carina Lif, projektledare för ett tillsyns- och informationsprojekt om ål.
Ål

Miljösamverkan Sverige har drivit ett tillsyns- och informationsprojekt med anledning av ålens situation. En stor del i projektet var planeringen för en bred informationskampanj. En kampanj som tar fart nu under augusti.

Budskapet är tydligt – fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.

– Det är viktigt att vi som konsumenter alltid frågar varifrån ålen kommer och om den har fiskats enligt konstens alla regler. Om du misstänker olagligt fiske, avstå från köp och kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet, säger Carina Lif.

Hjälp att vända trenden

Kampanjen bedrivs under augusti månad via Linkedin för att nå yrkesverksamma i restaurangbranschen, ett yrkesområde som kan komma i kontakt med ålhandlare. Facebook är ytterligare en kanal som används för kampanjen, här med siktet inställt på att nå ut till allmänheten. Kampanjen riktas till tre områden; Kalmar, Blekinge och Skåne, eftersom det är områden där ålfisket brukar vara större än i andra delar av landet.

– Vår förhoppning är att kampanjen får stor spridning, framförallt i de områden där ålhandeln är som störst men självklart gärna även över hela landet. Hjälp oss gärna sprida informationen om ålens situation och vad du ska tänka på när du köper ål!

Vad gäller för ålfiske?

  • Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
  • Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
  • Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
  • I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
  • Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Om projektet

Det finns en omfattande lagstiftning kring ålfiske och handel av ål. Det kan därför vara svårt att ha kunskap om och en helhetsbild kring hela lagstiftningen. Till hjälp har Miljösamverkan Sveriges tillsyns- och informationsprojekt, Ål together II, tagit fram ett handläggarstöd med fokus på artskydds- och fiskefrågor. Här finns flödesbeskrivningar över relevant lagstiftning, checklista för artskyddstillsyn, tips för fisketillsyn med mera.

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.