Försvarsmakten får tillstånd för flygskjutfält

Försvarsmakten får tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun. Det har miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västra Götaland beslutat.

Prövningen syftar till att avgöra om det finns förutsättningar enligt de lagar som reglerar bland annat naturvård och miljöskydd. En rad begränsningar har meddelats – bland annat tiden på året och antal dagar då övningar får ske. Försvarsmakten får inte skjuta med ammunition som innehåller bly och tillståndet är tidsbegränsat till 31 december 2026. Det är också övningsuppehåll under sommaren med hänsyn till fågellivet och övrig påverkan på omgivningen samt under julen. Med de begränsningarna och villkoren anser miljöprövningsdelegationen att risken för påverkan är acceptabel.

Beslutet innebär att Försvarsmakten får tillstånd att använda befintligt skjutområde för flygfarkoster under högst 30 dagar, med en totalram för ammunition av högst 44 000 skott finkalibrig ammunition, högst 25 000 skott grovkalibrig ammunition och högst 150 övningsraketer.

Försvarsmakten hade ansökt om att få använda flygskjutmålet under 50 dagar per år men miljöprövningsdelegationen har beslutat att tillståndet ska begränsas till 30 dagar per år.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18