Nu kommer de första utbetalningarna av jordbrukarstöden för 2016

I oktober har länets jordbruksföretagare fått en första delutbetalning av jordbrukarstöden som lantbrukarna sökte 2016.
– Vi är glada över att fler än nio av tio lantbrukare i länet får sin delutbetalning av gårdsstödet tidigare än någonsin, säger Johan Linde, chef för enheten för jordbrukarstöd.

Utbetalning är på totalt 876 miljoner kronor i olika stöd som är till för att öka konkurrenskraften, hålla landskapet öppet samt att gynna jordbruksmetoder som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden.

Att utbetalningarna av årets ansökningar börjar redan i oktober är tidigare än normalt för jordbruksstöden. Detta beror på att Sverige har fått dispens av EU att göra delutbetalningar innan vissa moment i handläggningen är klara. Normalt är det krav på att dessa moment ska vara färdiga innan utbetalningar får göras.

Utbetalningar i olika jordbruksstöd för 2016

​Stöd​Utbetalt (miljoner kronor)
​Gårdsstöd​381
​Förgröningsstöd​202
​Kompensationsstöd​126
Nötkreaturstöd​91
​Ekologisk produktion61
Ung lantbrukare9
​Omställning ekologisk produktion​6

I tabellen framgår utbetalningsbeloppen i de olika stöden som betalats ut i oktober månad. För stöden gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd samt stödet till unga lantbrukare är utbetalningen en delutbetalning på 70 procent av stödbeloppet. För kompensationsstödet, ekologisk produktion och omställning ekologisk produktion är utbetalningen en delutbetalning på 85 procent av stödbeloppet.

Som exempel på stöd som betalats ut har vi gårdsstödet vilket är det vanligaste som lantbrukarna söker. Gårdsstödet är ett arealbaserat stöd som är till för att öka konkurrenskraften för lantbrukarna och hålla landskapet öppet. I gårdsstödet betalades det ut 381 miljoner kronor till länets jordbrukare.

Arbetet med stöden fortsätter

Det är en del stöd som ännu inte har börjat betalas ut och dessutom är slututbetalningarna kvar att göra för de stöd som betalats ut under oktober månad. Arbetet för att betala ut resten av stöden fortsätter för länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Se planen för utbetalningar av de olika jordbrukarstöden.

Läs mer om jordbrukarstöden.

 

 


 Content Editor

​Ring 0771-67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15 

Eller skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se