Föreläsningar från regional spridningskonferens – nu på film

Nu finns de filmade föreläsningarna från konferensen om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publicerade på Länsstyrelsens webbplats.

​Den 11 oktober hölls en regional spridningskonferens om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Konferensen anordnades i mycket bred samverkan i Västra Götalands län och med medverkan från forskare i centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet.

Se filmerna från föreläsningarna

Läs mer i den skriftliga dokumentationen