Förbjudet att fiska efter torsk, bleka, kolja och havsöring

Från 1 januari till 31 mars är det förbjudet att fiska torsk, bleka, kolja och havsöring på västkusten. Fredningstiden handlar om att skydda hotade kustbestånd. Du kan läsa mer om bakgrunden i en ny torskfolder.
Två torskar

De kustnära bestånden av torskfiskar är idag starkt hotade och flera åtgärder har vidtagits för att rädda dem. Förbudet är till för att skydda dessa fiskar under och efter leken.

För att öka kunskapen om torskfiskarna har Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet och Havs- och Vattenmyndigheten tagit fram informationsfoldern "Torsk, fiskeregler och biologi".

Torsk, fiskeregler och biologi. Så här lever torsken och så här fiskar du rätt.