Fler åtgärder krävs för att uppnå miljömålen

Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka.
Himmel med sol, vatten med solblänk. Foto: Anna Ek

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är delvis uppnådda eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020. Det visar den årliga bedömningen av våra regionala miljömål som Länsstyrelsen genomför tillsammans med Skogsstyrelsen.

– Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer under 2016 bjuda in länets aktörer för att lämna förslag på vad vi behöver göra för att i större utsträckning gå i rätt riktning för att nå en bättre miljö i länet. Genom att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram skapar vi en större helhetssyn på behovet och ökar samarbetet i åtgärdsarbetet, säger Anna Ek, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer om miljömålsarbetet i Västra Götaland och om miljömålsarbetet nationellt.

FAKTA
De regionala miljömyndigheterna – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå miljömålen. Förutom uppföljning av miljömålen på regional nivå har vi ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. Länsstyrelserna ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter.

 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Ek
Miljömålssamordnare
010-224 48 69

Skogsstyrelsen
Emma Liljewall
Specialist områdesskydd
033-48 25 62

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland