Färska uppgifter om länets Natura 2000-områden

I dagarna har vi fastställt närmare ett hundratal uppdaterade bevarandeplaner för våra Natura 2000-områden i länet. 
I bevarandeplanerna beskrivs vilken typ av skötsel och skydd som behövs för att behålla naturvärdena i området.

​För tio år sedan tog Länsstyrelsen fram bevarandeplaner för Västra Götalands Natura 2000-områden. Natura 2000 är namnet på Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Men naturen är föränderlig. Det som var sant för tio år sedan behöver inte vara sant idag. Därför har vi nu inventerat flertalet områden för att få en färskare bild av skyddsvärda arter och miljöer. Ännu återstår en del arbete, men vi har nu kunnat fastställa uppdaterade bevarandeplaner för 98 av våra 414 Natura 2000-områden.

Här kan du läsa mer om bevarandeplanerna.