Fågel, fisk och lite mittemellan under Tillsynsveckan

Dags igen för Länsstyrelsens satsning på tillsyn under en vårvecka. Den 18-22 april kommer zoobutiker, strandskyddsdispenser, överförmyndare samt fisket i Vänern att kontrolleras lite extra.

Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. Under de fyra senaste åren har Länsstyrelsen organiserat tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen.

Under vårens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområden

  • Zoobutiker när det gäller artskyddet
  • Strandskyddsdispenser för bryggor med mera
  • Överförmyndare, kontroll av att lagen följs och även lyfta frågan om ensamkommande barn – en ärendegrupp som ökat kraftigt under 2015
  • Fisket i Vänern i samarbete med andra länsstyrelser, Sjöpolis och Kustbevakning

Media har möjlighet att följa med på tillsynsbesök!

Läs mer vilka tillsynsbesök som är öppna för media 19-21 april

 

Fakta

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser i andra län med flera.

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18