Djupedalsgrottan – nytt naturreservat i Skövde kommun

Länsstyrelsen har beslutat att skydda 26 hektar skog 3,5 kilometer väster om Timmersdala som naturreservat – ett område präglat av stillhet och orördhet. Här kan du möta tjäder, spillkråka eller andra skogsinvånare.
Djupedalsgrottan – nytt naturreservat i Skövde kommun

​Reservatet består av en i stort sett orörd tallskog med mycket hällmarker och fuktiga partier däremellan. Hällmarkerna, med sitt tunna jordlager, är ett minne från när Baltiska issjön tappades för cirka 11 500 år sedan. När inlandsisen lämnade Nordbillingens spets forsade nämligen enorma mängder vatten ut över området och spolade bort all jord.

­–Idag är det betydligt mindre dramatiskt att besöka området säger biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen Västra Götaland. Området karakteriseras av stillhet och orördhet. Besökaren kan njuta av en till stora delar naturlig skog med endast liten påverkan från skogsbruk med mera. Här finns gott om riktigt gamla tallar att beundra och känna vördnad inför.

Under ett strövtåg i reservatet har du god chans att möta tjäder, spillkråka eller andra av storskogens invånare. Dock rekommenderas ordentliga kängor eller stövlar.

Den hugade besökaren kan dessutom försöka hitta den grotta som givit namn åt reservatet – Djupedalsgrottan. Grottan bildas av två vinklade flyttblock som står lutade mot varandra. Enligt tradition hos ortsbefolkningen ska flera fynd ha gjorts vid grävning i grottans golv. Där ska ha påträffats några stenyxor, en stensåg samt en metallring.

 

 


 Content Editor