Tillgången till betaltjänster motsvarar inte behovet

Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster inte längre är tillfredställande i länet. Det framkommer i Länsstyrelsernas årliga rapport om betaltjänster där det analyseras hur väl de motsvarar behovet i respektive län.
Bild på betalning i kassa

Traditionella lösningar med personlig service försvinner på många platser. Främst är det äldre och personer med funktionsnedsättning som drabbas när servicen minskar. Samtidigt finns nya digitala hjälpmedel och de som har möjlighet att anamma dessa påverkas inte lika mycket.

– Sammantaget ser Länsstyrelsen att den upplevda tillgängligheten för betaltjänster, framförallt för många i grupperna äldre och funktionsnedsatta, är väsentligt lägre än den tillgänglighet som statistiken visar, säger Ida Claesson processledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Vi ser också att marknaden backar på flera platser i länet vilket gör att avstånden till betaltjänster blir längre. Länsstyrelsen har under året beviljat stöd till två betaltjänstombud där avstånden varit som längst till grundläggande betaltjänster, fortsätter Ida Claesson.

Allt fler bankkontor slutar hantera kontanter

I år finns det för första gången fler kontantlösa bankkontor i Sverige än bankkontor med traditionell kassa. Länsstyrelsernas bedömning är att det även fortsättningsvis kommer finnas människor som upplever problem med betaltjänster och geografiska områden med behov av särskilda lösningar. Därför pågår ett aktivt arbete från myndigheterna med att öka antalet betaltjänstombud. Under de senaste två åren har det skett en utveckling från 15 ombud till snart 30 stycken ombud i landet. Via statliga bidrag kan butiker som tar på sig att vara betaltjänstombud ta emot kostnadstäckning för detta.

Läs mer i Länsstyrelsernas gemensamma bevakningsrapport 2016


​Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se