Beslutade åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt har beslutat om åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för 2016-2021. Nu återstår endast redaktionella revideringar innan dokumenten publiceras i nästa vecka.

​Under veckan sammanträder vattendelegationerna i resten av Sveriges vattendistrikt. Om samtliga vattendelegationer fattar beslut planerar vattenmyndigheterna publicera dokumenten i mitten av nästa vecka. Då ska de revideringar och eventuella ändringar som beslutats av delegationerna ha godkänts.

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

​Från vänster: Roland Löfblad, civilingenjör
Monica Didriksson, ledamot LRF Västra Götaland
Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborgs stad
Märet Engström, enhetschef Länsstyrelsen i Värmlands län
Lars Bäckström, ordförande, Landshövding Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kristian Wennberg, enhetschef Länsstyrelsen i Skåne län
Britt Wall, oppositionsråd Sotenäs kommun
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun
Ann-Christin Andersson, regionpolitiker Göteborg
Lennart Henriksson, fil.dr. i ekologisk zoologi.

Frånvarande: Lars Rosén, professor Chalmers tekniska högskola.


 Content Editor

Hanna Tornevall Vattenvårdsdirektör 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götalands län
073-665 40 41
hanna.tornevall@lansstyrelsen.se