Åtgärdsprogram för vatten beslutade för 2016-2021

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt har fattat beslut om nytt åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för distriktets vatten. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar.
Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt. Foto: Josefin Levander

​- Vi har gjort det stora jobbet med att ta fram underlag och göra nödvändiga prioriteringar för vattenförvaltningsarbetet. Det som återstår är att öka takten i själva genomförandet, säger Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Västerhavet.

Nu behöver de myndigheter och kommuner som är utpekade i åtgärdsprogrammen börja genomföra sina åtgärder. Redan i februari 2018 ska de rapportera hur de har påbörjat åtgärderna. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på fysiska åtgärder, de går att hitta i vattendatabasen VISS – Vatteninformationssystem Sverige. Där kan alla söka på just sitt eller sin kommuns vatten och se vilka åtgärder som föreslås där. För kommuner kan genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram innebära ett sätt att hantera avloppsfrågan, att garantera sina invånare rent dricksvatten eller att locka till sig industrier som kräver vatten. Distriktets 34 vattenråd, som har stor lokal kompetens om vattnet i sina avrinningsområden, kan fungera som en viktig samarbetspart i det arbetet.

-Länsstyrelserna som ingår i Västerhavets vattendistrikt, nio län, har ett bra upparbetat samarbete i och med framtagandet av åtgärdsprogrammet och underlag till åtgärder. Det samarbetet vill vi nu fortsätta med för att hjälpas åt att få fart på åtgärdsarbetet i distriktet, säger Hanna Tornevall.

För mer information, kontakta:

Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Telefon: 073-665 40 41
E-post: hanna.tornevall@lansstyrelsen.se