Åtgärder för att nå miljömålen

Idag träffades ett 50-tal kommunala tjänstemän och politiker i Skövde. Tillsammans utvecklar vi ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen i Västra Götaland. Näringsliv, högskolor och universitet, samt aktörer inom skogsbruket och lantbruket deltar också i processen.

Vi ska öka förutsättningarna för att nå uppsatta regionala miljömål genom att utveckla ett nytt åtgärdsprogram för år 2017-2020. I Västra Götaland behövs en hållbar agenda, och det finns flera miljömål som kräver ytterligare insatser.

- Arbetet med ett regionalt åtgärdsprogram är en viktig del för att nå miljömålen. Men än viktigare är att genomföra åtgärder och där behövs alla länets aktörer i en bred samverkan, säger Lisbeth Schultze, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det är en utmaning att mobilisera engagemang på alla nivåer, på den globala nivån såväl som på den lokala nivån. På den regionala nivån i Västra Götaland lyftes idag olika behov på åtgärder. Länsstyrelsen samarbetar med flera viktiga aktörer för att nå miljömålen. Inte minst kommunerna, Västra Götalandsregionen, näringslivet, Skogsstyrelsen, Trafikverket, markägare och ideella föreningar är viktiga för den hållbara agendan.

Läs mer om åtgärder för att nå miljömålen