Anmälda brott om människohandel för tiggeri ökar i Sverige

–Antalet anmälningar från brottsoffer rörande människohandel för tiggeri har mer än dubblerats från 2014 till 2015, säger Kajsa Wahlberg vid Polisens nationella operativa avdelning. Hon är en av dem som medverkar på den temadag om människohandel som Länsstyrelsen Västra Götaland arrangerar i samarbete med Brottsoffermyndigheten den 18 oktober.

Temadagen, som infaller samma dag som EU:s dag mot människohandel, kommer att fokusera på människohandelsbrottet och dess tillämpning och hur olika myndigheter bedriver arbete mot människohandel i Sverige idag.

–I Region Väst har nu den första domen avkunnats där Polisen lagt pusselbitar i förväg genom spaning, avlyssning och annan dokumentation vilket gör att offren har lättare att lämna sina berättelser, fortsätter Kajsa Wahlberg. Antalet anmälda brott om människohandel för sexuella ändamål ökade också markant från 2014 till 2015.

Förutom Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör till regeringen i frågor som rör människohandel, kommer bland andra Märta C Johansson att medverka. Hon är docent vid Örebro universitet och har forskat kring människohandel sedan 2010.

Temadagen är fullsatt och bland deltagarna finns yrkesverksamma från socialtjänsten, rättsväsendet, hälso- och sjukvården med flera intressenter.